Tiếp cận năng lượng sạch sẽ giúp giảm đói nghèo

Bà Krairiksh cũng cho rằng, việc đảm bảo quyền cho mọi người tiếp cận các dịch vụ năng lượng cơ bản và sạch không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu sự mất bình đẳng mà còn mang lại những lợi ích to lớn trong các lĩnh vực y tế và giáo dục.

Tiếp cận năng lượng sạch sẽ giúp giảm đói nghèo

Số liệu của ESCAP cho biết, trên 40% trong tổng số khoảng 4 tỷ người đang sinh sống ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn chủ yếu dựa vào các chất thải nông nghiệp truyền thống để đáp ứng những nhu cầu về nấu nướng và sưởi ấm.

Điều này này đã tạo ra những ảnh hưởng kinh tế-xã hội vô cùng to lớn, đặc biệt là đối với phụ nữ, những người chiếm gần 70% trong số một tỷ người sống dưới mức 1,25 USD/ngày của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị các nhóm chuyên gia về sự phát triển năng lượng bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương, Giám đốc bộ phận phát triển xã hội thuộc ESCAP, bà Nanda Krairiksh nói: “Khả năng tiếp cận năng lượng rộng rãi hơn là một yếu tố then chốt cho việc giảm thiểu sự mất bình đẳng. Trong quá trình xây dựng các chính sách năng lượng, chúng ta cần phải nghe tiếng nói của những người nghèo và những người bị cách ly khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội.”

Bà Krairiksh cũng cho rằng, việc đảm bảo quyền cho mọi người tiếp cận các dịch vụ năng lượng cơ bản và sạch không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu sự mất bình đẳng mà còn mang lại những lợi ích to lớn trong các lĩnh vực y tế và giáo dục.

Theo Giám đốc bộ phận môi trường và phát triển của ESCAP, ông Rae Kwon Chung, việc đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, tăng gấp hai lần tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tỷ lệ sử dụng năng lượng tái sinh, có thể mang lại sức sống mới cho nền kinh tế của khu vực, giúp đấu tranh với vấn đề biến đổi khí hậu và mang lại bước tiến dài trong việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người./.