Reset drum máy in brotherHL L2321/ L2321d

Bước 1: Máy in báo lỗi replace drum

Bước 2: Bật nguồn máy in lên nhé

Bước 3: Mở nắp trước ra và vẫn để hộp mực bên trong máy in

Bước 4: Nhấn giữ nút Go cho đến khi 4 đèn lần lượt sáng lên

Bước 5: Thả nút Go ra khi nào chỉ còn đèn paper sáng

Bước 6: Đóng nắp máy in lại là xong nhé

Đơn giản là mở nắp trước ra bấm giữ nút GO cho đến khi đèn paper sáng là xong

Reset drum máy in brotherHL L2321/ L2321d