Reset drum máy in brother 2701d

Bước 1 : Đây là máy in borther 2701d/ 2701dw/ 2701nw in đúng 12.000 trang sẽ báo lỗi replace drummay in Brother DCP L2541DW

Bước 2: Cắm nguồn vào và bật máy lên, và mờ nắp trước ra

Bước 3: Chắc Chắn hộp mực đã bỏ vào máy rùi

Bước 4: Bấm nút Go ”” Máy sẽ hiển thị yes hoặc no hoăc là số 1 hoặc số 2

Bước 5: chọn yes để reset hoặc chọn 1 để reset máy in lại

Bước 6 : chọn ok là xong tắc máy khởi động lại là xong

Reset drum máy in brother 2701d