Hướng dẫn reset chip Ricoh 6330N

Hướng dẫn reset chip Ricoh 6330N

Khi thay mực hoặc nạp mực vào, gắn hộp mực vô máy không nhận hoặc bị đèn báo lỗi, ta phải thay chip hoặc reset lại, cách làm như sau:

Bước 1: Nhấn giữ nút lên – xuống 5 giây, sau đó nhấn OK

Bước 2: Vào màn hình Service ( trong đó có 3 mục) chọn mục số 2 là vào phần mềm để reset.

Bước 3: Vào mục 3 (Process) nhấn phím qua-lại đến mục 3-927 ta chỉnh từ 0->1.

Sau đó vào mục 3-923 chỉnh từ 1->0

Nhấn thoát ra, chọn mục số 3 (END), thoát ra ngoài, kết thúc

Chúc các bạn thành công

Hướng dẫn reset chip Ricoh 6330N