Hướng dẫn đếm số trang in máy in HP 2035/2055

Trước khi lắp hộp mực mới vô bạn phải in ra và lưu lại số trang in của máy đã in được bao nhiêu trang (kể cả trang kẹt giấy) sau đó khi in hết hộp mực mới, bạn làm tương tự là in ra, lấy số trang in hiện tại trừ đi số trang in trước đó là ra được dung lượng hộp mực in in được. (Lưu ý: độ phân giải 5% là dung lượng được khuyến cáo của hãng SX máy in).

Hướng dẫn đếm số trang in máy in HP 2035/2055

Hướng dẫn cách đếm số trang in của máy in HP P2035/ P2055

Trong quá trình sử dụng hộp mực in 05A của máy in HP 2035/2055, đôi khi bạn muốn test xem hộp mực in in được bao nhiêu trang in? Cách làm như thế nào? Bài viết này hướng dẫn cách đếm số trang in:

Trước khi lắp hộp mực mới vô bạn phải in ra và lưu lại số trang in của máy đã in được bao nhiêu trang (kể cả trang kẹt giấy) sau đó khi in hết hộp mực mới, bạn làm tương tự là in ra, lấy số trang in hiện tại trừ đi số trang in trước đó là ra được dung lượng hộp mực in in được. (Lưu ý: độ phân giải 5% là dung lượng được khuyến cáo của hãng SX máy in).

Đối với máy in HP P2035: Bạn bấm và giữ nút GO (hoặc biểu tượng màu xanh lá cây) trong vòng 5-10 giây, sau đó thả ra, trang Configuration hiện ra, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ Page Counts.

Đối với máy HP P2055: Từ Ready bấm OKàSetup Menu ReportsàOKàReport Demo Pageàbấm tìm Report Usage à OK là in ra trang có chữ Page Counts.

Chúc các bạn thành công.