Các trường hợp nhỏ thường khi gắn bộ mực liên tục

Máy Epson R230, chạy hết mực chính hãng thì thay bộ tiếp mực ngoài. Ban đầu chạy rất ngon lành. Gần đây tự dưng nó in hay bị chảy mực thành giọt hoặc vệt dài lên tờ giấy, rất là bẩn nhất là lúc mới bật máy. Nó còn hay bị bẩn đầu phun nữa, phải dùng phần mềm lau luôn luôn. (Tất nhiên là gần đây in nhiều)

Các trường hợp nhỏ thường khi gắn bộ mực liên tục

Khi sử dụng hết mực chính hãng, lắp hệ thống mực in liên tục thường có một số hiện tượng sau:

Máy Epson R230, chạy hết mực chính hãng thì thay bộ tiếp mực ngoài. Ban đầu chạy rất ngon lành. Gần đây tự dưng nó in hay bị chảy mực thành giọt hoặc vệt dài lên tờ giấy, rất là bẩn nhất là lúc mới bật máy. Nó còn hay bị bẩn đầu phun nữa, phải dùng phần mềm lau luôn luôn. (Tất nhiên là gần đây in nhiều)

=> Thường thì khi chết R230 để mực thải ra ngoài. có thể mực thải nhiều, nên lúc máy hút mực quá trình chảy mực thải chậm nên xảy ra hiện tượng này .

– Hộp mực bạn đặt cao hơn máy cũng hay gặp hiện tượng này.

– Hộp mực bị rỗng khí cũng có hiện tuợng này.

– Bộ clear có vấn đề cũng gây ra hiện tượng trên